KENIA SAFARI
KLUB PODRÓŻNIKA

Religia

W Kenii zetknąć się można z prawdziwa mozaiką wiar i wyznań. Szacuje się, że połowa ludności Kenii to chrześcijanie, zarówno katolicy, jak i protestanci, a nawet niewielki odsetek prawosławnych. Ten podział jest efektem chrystianizacji zarówno przez katolickie, jak i protestanckie misje.


Wiele dla rozwoju katolicyzmu zrobili portugalczycy, podobnie jak Brytyjczycy dla protestantyzmu.


Chrześcijaństwo kenijskie jest nieco odmienne od tego, znanego nam. Na jego kształt wpływ miały afrykanskie tradycje. Nie należy się zatem dziwić, jeśli na katolickiej mszy zamiast organów zagrają bębny, ludzie będą głośno śpiewać, klaskać, czasem nawet tańczyć. Kenijczycy w ten sposób wyrażają uczucia religijne. Nie należy się też dziwić, jeśli do krzyża przybity będzie Chrystus z czarną skórą.


Około 6- 10% Kenijczyków to muzułmanie. Wydaje się, że to mało, należy jednakże nadmienić, iż są miasta takie jak Mombasa, które są niemal w stu procentach muzułmańskie. Nic dziwnego. Muzułmańscy Arabowie penetrowali terytorium Kenii od VII wieku. Różne są szacunki, co do liczby animistów. Różne źródła podają od 10 do nawet 50%. Powodem tej rozbieżności jest spory eklektyzm religijny Kenijczyków.


Często spotkać można ludzi, którzy mimo iż wyznają chrześcijaństwo nadal praktykują obrzędy rdzennych, afrykańskich religii. Animizm, czyli wiara w duchy ma silne oparcie w miejscowej mentalności. Znajdują też oparcie w miejscowych instytucjach społecznych. W tradycyjnych społecznościach Kenii duże znaczenie odgrywa czarownik - często jedyna osoba udzielająca pomocy medycznej. Czarownik poza znajomością tradycyjnych sposobów leczenia umie też podporządkować sobie duchy. Korzystanie z pomocy czarownika łączy się więc z animizmem.

Kreator stron internetowych - przetestuj