KENIA SAFARI
KLUB PODRÓŻNIKA

Ludy Luo

Bardzo interesujące nie tylko dla antropologów są dawne zwyczaje ludów Luo. Był to jeden z niewielu ludów na świecie, wśród którego występowała poliandria - czyli związki małżeńskiej jednej kobiety z kilkoma mężczyznami naraz. Co było tego przyczyną? Wśród Luo żonę trzeba było sobie kupić. Rodzinie płaciło się zazwyczaj w bydle.Najbogatsi mężczyźni w plemieniu mogli mieć po kilka żon. Rodziło to spora nierówność - jako iż średnio zamożni mieli po jednej, najbiedniejsi mężczyźni musieli borykać się z problemem braku żony. W społeczeństwach pierwotnych każda jednostak musiała mieć rodzinę, inaczej nie mogła funkcjonować. Nic zatem dziwnego, że Luo poradzili sobie z tym problemem w dosyć oryginalny sposób. Najbiedniejsi mężczyźni żonę mogli zdobyć na dwa sposoby.


Grupa mężczyzn porywała kobietę z sąsiedniej wioski, unikając w ten sposób płacenia za nią jej rodzinie, albo wioska składała się na żonę dla kilku najbiedniejszych mieszkańców płci męskiej. W obu wypadkach żona była żoną kilku mężów - powstawało poliandryczne małżeństwo. Wbrew temu, co można przypuszczać, los kobiety w takim związku nie był taki zły. Jej mężowie musieli się bowiem bardzo starać, by żona od nich nie uciekła. Na drugą wioska już by się nie złożyła, porwanie drugiej byłoby też nowym ryzykiem.


Żony pozostawały w takich związkach na ogół dobrowolnie - mężowie traktowali je bowiem jak pępki świata.Bezpieczeństwo Należy zachować dosyć dużą ostrożność - unikać miejsc odludnych, nieodwiedzanych przez turystów. Dobrze mieć cały czas zamknięte drzwi w samochodzie - zdarzają się napady na pojazdy stojące na światłach i skrzyżowaniach.


Poza tym wskazane jest nienoszenie przy sobie dużych sum pieniędzy i cennych przedmiotów, jeżeli nie jest to konieczne. Nie wolno zostawiać bagaży bez opieki nawet na kilka sekund. Dobrze na wszelki wypadek wykonać ksero paszportu. Szczególnie niebezpieczne są tereny przy granicach z Etiopią - istnieje ryzyko porwania. Najlepiej po Kenii podróżować z miejscowym przewodnikiem, w grupie. Dobrze unikac przy tym miejsc nieuczęszczanych. Żeglarze poruszający się po wodach przybrzeżnych powinni unikać sąsiedztwa granicy somalijskiej, ze względu na grasujących tam piratów.

Kreator stron internetowych - przetestuj